ESF ČR

Naše společnost obdržela v roce 2010 dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., reg. č CZ.1.04/1.1.02/35.01783

Projekt se zaměřuje na aktivity potřebné ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti cestou, která zároveň povede k posílení adaptability zaměstnanců. Stěžejní částí projektu jsou vzdělávací aktivity, především kurzy profesního vzdělávání. Jsou to například Kurz manažerských dovedností, Kurz Řízení projektů, Kurzy obchodních dovedností, psychologie prodeje a marketingu pro obchodní manažery a Kurz Krizové řízení. Dále budou realizovány kurzy sociální komunikace a základů asertivity, kurzy IT a také jazykové kurzy zaměřené na angličtinu a anglickou konverzaci Samostatně jsou pojaty kurzy pro interní lektory. Bude realizován Kurz pedagogického minima a Kurz Podnikový lektor, trenér. Významnou součástí projektu jsou rekvalifikační aktivity.

Tento projekt je hrazen z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.